کارشناسان دانشکده


کارشناسان دانشکده
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی: فاطمه قاسمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی

سمت: کارشناس خدمات آموزشی دانشکده پیراپزشکی

 تلفن داخلی:370

 
 
 
 
نام و نام خانوادگی: منیره قبادی

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

سمت: کارشناس آموزش دانشکده

تلفن داخلی:370

 
 
نام و نام خانوادگی: 
 
مدرک تحصیلی: 
سمت:کارشناس  دانشکده پیراپزشکی
مسئول دفتر 
 
تلفن داخلی:288
 

تاریخ به روز رسانی:
1399/05/11
تعداد بازدید:
1887
Powered by DorsaPortal