اساتید هیات علمی


نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی و تخصص

رزومه

میترا صالحی

دانشیار، دکتری تخصصی انگل شناسی

Scopus

Google Scholar

جعفر حاجوی

استادیار، دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی

مدیر واحد EDO

Scopus

Google Scholar

بتول محمدیان

استادیار، دکتری تخصصی آموزش پرستاری گرایش داخلی- جراحی

Scopus

Google Scholar

علیرضا محمدزاده

دانشیار، دکتری باکتری شناسی پزشکی

مدیر گروه

Scopus

Google Scholar

جلال مردانه

استادیار، دکتری باکتری شناسی پزشکی

Scopus

Google Scholar

سید حسین ابطحی

دانشیار، دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی

رئیس دانشکده پیراپزشکی

Scopus

Google Scholar

مجتبی کیانمهر

استاد تمام، دکتری بیوفیزیک

Scopus

Google Scholar

سید حسین ناظمی

مربی، کارشناسی ارشد بیهوشی

مدیر گروه

Scopus

Google Scholar

علیرضا عطاردی

استادیار، دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی

معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

Scopus

Google Scholar

مجید صادقی مقدم

مربی، دانشجوی دکتری فیزیک پزشکی

Scopus

Google Scholar

محمد کشتکار

استادیار، دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

مدیر گروه

Scopus

Google Scholar

محمدحسن مینوئیان حقیقی

استادیار، دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی

Scopus

Google Scholar

حسن شجاعی مند

مربی، دانشجوی دکتری انفورماتیک پزشکی

Scopus

Google Scholar

محمد قربانی

مربی، کارشناسی ارشد هماتولوژی

Scopus

Google Scholar

حامد معصومی

مربی، کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

Scopus

Google Scholar

خسرو شفقی

استادیار، دکتری تغذیه جامعه

مشاهده رزومه

آرش حمزه ای

استادیار،دکترای تخصصی بیهوشی

Scopus

Google Scholar

محسن صاحبان ملکی

استادیار، دکتری تخصصی بیهوشی

Scopus

Google Scholar


علیرضا محمودآبادی

استادیار، دکتری باکتری شناسی بیهوشی

مشاهده رزومه

دکتر سارا محمدی

دکتری فیزیک پزشکی

مشاهده رزومه

دکتر کوکب بصیری مقدم

pHD پرستاری (دکتری تخصصی آموزش پرستاری)

استادیار و عضو هیأت علمی

مدیر گروه

مشاهده رزومه

دکتر موسی سجادی

دکترای تخصصی آموزش پرستاری
مدیرگروه-استادیار وعضو هیئت علمی

مشاهده رزومه

علیرضا طلایی

ارشد مراقبت های ویژه
مربی وعضو هیئت علمی

مشاهده رزومه


خانم آذر عرب خزائی

ارشد تکنولوژی اتاق عمل
مربی وعضو هیأت علمیخانم آذین عرب خزائی

ارشد تکنولوژی اتاق عمل
مربی وعضو هیأت علمی


تاریخ به روز رسانی:
1398/08/14
تعداد بازدید:
3320
Powered by DorsaPortal