اعضای گروه


نام و نام خانوادگی

تخصص

شماره تلفن داخلی

رزومه

     

دکتر کوکب بصیری مقدم

pHD پرستاری (دکتری تخصصی آموزش پرستاری)

استادیار و عضو هیأت علمی

مدیر گروه

تلفن تماس : 57225027(051) داخلی 269،270

مشاهده رزومه

دکتر موسی سجادیدکترای تخصصی آموزش پرستاری
مدیرگروه-استادیار وعضو هیئت علمی

تلفن: 57223028(051) داخلی:230

dr.sajjadi.m@gmu.ac.ir
sajjadi
1975@gmail.com
مشاهده رزومه

 بتول محمدیان دانشجوی دکترا پرستاری
مربی وعضوهیئت علمی
تلفن تماس : 57225027(051) داخلی
 تلفن تماس : 57225027(051) داخلی:224مشاهده رزومه
  خانم آذر عرب خزائی  ارشد تکنولوژی اتاق عمل
مربی وعضو هیأت علمی
 تلفن تماس : 57225027(051) داخلی:348 
  خانم آذین عرب خزائی  ارشد تکنولوژی اتاق عمل
مربی وعضو هیأت علمی
 تلفن تماس : 57225027(051) داخلی:347 
  علیرضا طلایی  ارشد مراقبت های ویژه
مربی وعضو هیئت علمی
 تلفن تماس : 57225027(051) داخلی 254مشاهده رزومه

سید حسین ناظمی
فوق لیسانس بیهوشی
مربی و عضو هیأت علمی

تلفن تماس : 57225027(051) داخلی:329

مشاهده رزومه


دکتر محسن صاحبان ملکی

استادیار تمام وقت دانشگاه ICUمتخصص بیهوشی ، فلوشیپ


مشاهده رزومه


دکتر آرش حمزه ای

دکتری تخصصی بیهوشی
استادیار و عضو هیأت علمی

تلفن تماس : 57775027(051) داخلی 253

مشاهده رزومه

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/28
تعداد بازدید:
1561
Powered by DorsaPortal