اعضاء

 
آقای دکتر مهدی مشکی
استاد، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 
  آقای دکتر مهدی بصیری مقدم
مربی، پرستاری
 آقای  دکتر علی اکبری
استادیار، روانپزشکی
 
 آقای دکتر جواد صادقی نسب
متخصص اطفال
 
 آقای  دکتر خسرو شفقی
استادیار، علوم تغذیه
  آقای دکتر علیرضا عطاردی
استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی
 آقای  حسن ایرانی
مربی، پرستاری کودکان
  خانم مریم عشقی زاده
مربی، پرستاری کودکان
  خانم نجمه السادات حاجی وثوق
عضو گروه، روانشناسی
 خانم نجمه ابراهیمی
مربی، آموزش پرستاری
  خانم مریم صابری
مربی، آموزش بهداشت
 خانم  فاطمه یوسف پور
عضو گروه، کارشناس برنامه های سلامت کودکان معاونت بهداشت
 
خانم  مریم قهرمانی
عضو گروه، کارشناس آموزش سلامت معاونت بهداشت 
  
تاریخ به روز رسانی:
1399/10/20
تعداد بازدید:
2720
Powered by DorsaPortal