اعضاء گروه سلامت خانواده مشارکت اجتماعی و محلی

 
 خانم دکتربی بی اقدس اصغری
عضو گروه- استادیار جامعه شناسی 
  آقای دکتر عبدالجواد خواجوی
عضو گروه - استادیارمدیریت خدمات بهداشتی درمانی
   خانم دکتر کوکب بصیری مقدم
عضو گروه- استادیارپرستاری داخلی جراحی
   خانم سمانه نجفی
عضو گروه- مربی پرستاری
 
 خانم وجیهه آرمان مهر(مدیر گروه)
عضو گروه - جامعه شناسی 
 
 خانم صدیقه عربی
عضو گروه- پژوهشگری علوم اجتماعی
 
 خانم فاطمه پیرنهاد
عضو گروه - برنامه ریزی رفاه اجتماعی
 
 خانم مهری عجم
 عضو گروه - علوم اجتماعی 
 
خانم مهری مقدس نوقابی
عضو گروه - روانشناسی بالینی 
 
 آقای مسعود برقی
عضو گروه - روانشناسی عمومی 
  آقای عبدالله علی نژاد
 عضو گروه - روانشناسی بالینی
  خانم سارا جوانبخت
عضو گروه- مدیریت منابع انسانی
تاریخ به روز رسانی:
1399/10/13
تعداد بازدید:
3185
Powered by DorsaPortal