آزمایشگاه

معرفی واحد

 

  • نام ونام خانوادگی
  • مهدی نادری
  • سمت:
  • مسئول آزمایشگاه
  • مرتبه:
  • کارشناس آزمایشگاه
  • مسئول فنی:
  • دکتر مریم طلائی
 

contact  
پست الکترونیکی : 
آدرس: خراسان رضوی - گناباد، خیابان سعدی ،بولوار پرستار،بیمارستان علامه بهلول گنابادی
تلفن: 05157236828 
داخلی :1080

 
بخشهای فعال:

1-بیوشیمی :انجام کلیه ازمایشات بیوشیمی خون وادرار ومایعات بدن (مسئول بخش محسن صادقی کارشناس آزمایشگاه )

2-هماتولوژی : انجام کلیه ازمایشات خونشناسی (مسئول بخش ابوذر ذاکری کارشناس آزمایشگاه )

3- بانک خون :انجام هموویژلانس وکلیه امور مربوطه (مسئول بخش مریم محمدی تبار کارشناس آزمایشگاه )

4- هورمون شناسی :مسئول بخش مربوطه حسین سلطانی مهنه

5-پاتولوژی :مسئول بخش خانم سمانه سلمانی مقدم کارشناس آزمایشگاه

6-کامل ادرار:مسئول بخش رضوان بیرجندی کارشناس آزمایشگاه

7- میکروبشناسی :مسئول بخش سید حسن باقریان کارشناس آزمایشگاه


 

اقدامات انجام شده وخرید دستگاههای جدید :

وخدمات بروز به مراجعین محترم BT45001-خرید دستگاه اتوآنالایزر بیوشیمی

2- خرید دستگاه وایداس وانجام کلیه آزمایشات تومور مارکر وهورمونی وایمونولوژی وجوابدهی 24ساعته وانجام ازمایشات ضروری بخش دیالیز ونیدل استیک ها در اسرع وقت

3- نصب وراه اندازی 2دستگاه سل کانتر هماتولوژی

4- خرید الایزا والایزا واشر جهت بخش هورمون

5- خرید دستگاه بلاد گاز با صرفه اقتصادی درمقایسه با دستگاههای قبلی

6- خرید دستگاه تیشو پرسسور بخش پاتولوژی وسرعت بخشیدن به آماده سازی نمونه های بخش پاتولوژی

7- خرید دستگاه میکروتوم بخش پاتولوژی

- اظافه شدن مسئول فنی شیفت عصر خانم دکترشهرزاد مهدوی ایزدی 8

تجهیزات مورد نیاز :

1- خرید دستگاه کواگلومتر جهت انجام آزمایشات انعقادی وفاکتورهای خونی

2- خرید دستگاه الکتروفورز سرم وادرار

3- مکانیزه کردن نوبت دهی ونمونه گیری آزمایشگاه

مطالب آموزشی پرسنل  

 مطالب آموزشی مراجعین و  بیماران 

مقادیر بحرانی آزمایشات و چرخه کاری  
 
  

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/02/25
تعداد بازدید:
2392
Powered by DorsaPortal