واحدکنترل عفونت

  


 • نام ونام خانوادگی
 • فاطمه جهانی
 • سمت
 • کارشناس کنترل عفونت
 • مرتبه
 • کارشناس ارشد پرستاری 

  
 شرح وظایف سوپروایزر کنترل عفونت براساس اصول مدیریتی


 
 
contact   برای ارتباط با دفتر واحد کنترل عفونت در بیمارستان از طریق آدرس و تلفن زیر مکاتبه نمائید: 
خراسان رضوی، گناباد، خیابان سعدی، بلوار وحدت، مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی، طبقه منفی یک
شماره تلفن:
57236833--051، داخلی: 1096
 
 
 
 
 
 
 • سید مسلم مهدوی شهری

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
   
   
   

تاریخ به روز رسانی:
1399/07/19
تعداد بازدید:
1226
Powered by DorsaPortal