واحدکنترل عفونت

  


  • نام ونام خانوادگی
  • فاطمه جهانی
  • سمت
  • کارشناس کنترل عفونت
  • مرتبه
  • کارشناس ارشد پرستاری 

  
 شرح وظایف سوپروایزر کنترل عفونت براساس اصول مدیریتی


 
 
contact   برای ارتباط با دفتر واحد کنترل عفونت در بیمارستان از طریق آدرس و تلفن زیر مکاتبه نمائید: 
خراسان رضوی، گناباد، خیابان سعدی، بلوار وحدت، مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی، طبقه منفی یک
شماره تلفن:
57236833--051، داخلی: 1096
 
 
 
 
 
 
  • سید مسلم مهدوی شهری

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/19
تعداد بازدید:
3334
Powered by DorsaPortal