مدیر خدمات پرستاری

Untitled
  • نام ونام خانوادگی
  • علی رقیبی
  • سمت
  • مدیر خدمات پرستاری بیمارستان (مترون)
  • مرتبه
  • کارشناس ارشد مراقبت های ویژه
  
  شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری  بیمارستان :


 

شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری (مترون) با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استاندارد های مراقبتی به شرح ذیل می باشد:

1. برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان.

2. تعیین اهداف (کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت) مبتنی بر نیاز ها جهت تامین و حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو با توجه به خط مشی های متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط.

3. برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی، پژوهشی، کنترل و نظارت عفونت و...)

4. تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.

5. تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری.

6. ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی، درمانی و توانبخشی مرکز.

7. مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز.

8. مشارکت در طرح های پژوهشی.

9. انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحد های ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری.

10. تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی.

11. تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح موظایف مصوب.

12. بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفتهای مختلف کاری.

13. پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری.

14. پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحد های ذیربط.

15. تصمیم گیری در مورد مرخصی ها، ماموریت ها و... کارکنان پرستاری

16. رهبری و هدایت واحد های ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی.

17. ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر، عملکرد مطلوب، حسن رفتار شغلی....

18. اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان (تشویق و تنبیه) گروه پرستاری

19. اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحد ها.

20. تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحد های ذیربط با بهرمندی از فن آوری های علمی حل مساله.

21. تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات.

22. شرکت فعال در نهاد های سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی.

23. ارائه راهکار های بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر.

24. تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.

 
 
contact 
برای ارتباط با دفتر مدیر خدمات پرستاری در بیمارستان از طریق آدرس و تلفن زیر مکاتبه نمائید: 
خراسان رضوی، گناباد، خیابان سعدی، بلوار وحدت، مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی، طبقه همکف، مدیر خدمات پرستاری بیمارستان 
شماره تلفن:
57236833--051، داخلی: 1235
پست الکترونیکی: 
 
 
  • سید مسلم مهدوی شهری
تاریخ به روز رسانی:
1399/07/02
تعداد بازدید:
1128
Powered by DorsaPortal