شناسه استاندارد بین المللی کتابخانه

ایجاد شده در ۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۴۸:۳۱ بعد از ظهر

شماره شابکا کتابخانه بیمارستان بهلول: IR-201380006