سال ۱۴۰۱

ایجاد شده در ۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۱:۱۵:۳۷ بعد از ظهر
 
1- خرید 70عنوان در 410 نسخه کتاب ویراش جدید توسط معاونت تحقیقات و کتابخانه مرکزی
2-اهدای 40 عنوان در 40 نسخه کتاب اهدایی توسط دانشجویان فارغ التحصیل
3-انتقال 10قفسه کتاب و10میز مطالعه و10 صندلی از کتابخانه مرکزی به کتابخانه بیمارستان
4-رف خوانی قفسه ها و مرتب شدن موجودی قفسه ها و نرم افزار کتابخانه
5-اضافه کردن دو سالن مطالعه 24 ساعته خواهران و برادران در معاونت پژوهشی بیمارستان
6-ثبت و فهرست نویسی کتابهای خریداری شده و اهدایی