اعتباربخشی یک فرآیند زنده و پویا است

انتشار محتوا: ۱۳ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در جلسه اختتامیه اعتباربخشی آموزشی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی با تشریح اهداف و تاریخچه برنامه اعتباربخشی، از آن به عنوان یک فرآیند زنده و پویا یاد و بر ضرورت آن تاکید کرد.
به گزارش وب‌دا، دکتر رضا احمدی در این جلسه که در سالن شهید سجادی بیمارستان علامه بهلول گنابادی برگزار شد با بیان اینکه اولین جلسه اعتباربخشی در فروردین 1395 در دانشگاه برگزار شد، تصریح کرد: خوشبختانه در اعتباربخشی موسسه‌ای سال 95 دانشگاه با کسب نمره کامل در 40 استاندارد از بین 42 استاندارد برنامه اعتباربخشی همردیف دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی، مشهد و شیراز قرار گرفت.
دکتر احمدی با تشریح دلایل و سابقه برنامه اعتباربخشی، تاکید کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی مانند سایر موسسات، ماموریتها و وظایفی تعریف شده دارد و طبیعی است که باید در مقابل عملکردشان پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: تا سال 1394 وزارت بهداشت به رغم سالها تجربه کاری و وجود نهادهای نظارتی متعدد برای نظارت بر عملکرد، سازمانی با ساختار معین که بر اساس الگوی مشخصی بتواند فعالیت‌ها را رصد کند، نداشت و بر همین اساس جمعی از خبرگان وزارت بهداشت با مراجعه به عملکرد سایر کشورها در مورد نظارت بر عملکرد، شاخص‌ها و به عبارتی استانداردهای مبتنی بر شرایط بومی کشور را تحت عنوان اعتباربخشی ارائه کردند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد اعتباربخشی موسسه‌ای را زیربنای اعتباربخشی برنامه‌های آموزشی دانست و افزود: اعتباربخشی علاوه بر اینکه موجب حاکم شدن تفکر سیستمی در سازمان می‌شود، به ما امکان می‌دهد که از وجود حداقل کیفیت در قالب الگویی تجربه شده و شناخته شده در جهان در بیمارستان اطمینان حاصل کنیم.
دکتر احمدی با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت تحقق استانداردهای اعتباربخشی آموزشی در بیمارستان گفت: در جنبه‌های مختلف تیم مدیریت آموزش، پایش و ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی، شاخص اعضای هیأت علمی، حیطه فراگیران، مدیریت تسهیلات، فضاها و امکانات، تجهیزات و منابع مالی، انسانی، آموزشی و پژوهشی، بخشهای پشتیبان مانند اورژانس و پاراکلینیک، برنامه‌ها و فرآیندهای آموزشی، کمیته‌های بیمارستانی، حفظ حقوق و امنیت بیمار و ... اقدامات خوبی انجام شده است.
رئیس دانشگاه، وجود 46 عضو هیأت علمی بالینی، کسب رتبه برتر بیمارستان در  دوره چهارم اعتباربخشی درمان، ثابت بودن تیم اعتباربخشی بیمارستان طی چند سال، سابقه رئیس بیمارستان در مدیریت دانشکده پزشکی و بیمارستان، انتخاب دکتر خواجوی از ارزیابان باسابقه کمیته ملی اعتباربخشی وزارت به عنوان مشاور رئیس دانشگاه در امور اعتباربخشی و ... از جمله اقداماتی است که در راستای توجه به اعتباربخشی انجام شده است.
دکتر احمدی با قدردانی از رئیس، معاون آموزشی و کارشناسان آموزش بالینی بیمارستان علامه بهلول، از تلاش‌های دکتر اسماعیلی معاون آموزشی دانشگاه و روسای دانشکده‌های پزشکی، پیراپزشکی و پرستاری تشکر کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا با اخذ مجوز پذیرش دانشجو در رشته‌های دستیاری بیهوشی و اطفال و دکترای پرستاری و مامایی بتوانیم با افزایش آموزش‌های آبشاری در راستای ارتقای آموزش‌های حوزه علم پزشکی گام برداریم، خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما در دانشگاه ارائه آموزش‌های علوم پزشکی باکیفیت و متناسب با صلاحیت‌های مورد انتظار در اسناد و تربیت دانش‌آموختگانی توانمند در رشته‌های مختلف علوم پزشکی است.
دکتر احمدی در ابتدای این نشست با قدردانی از حضور ارزیابان برنامه اعتباربخشی آموزشی، به تشریح تاریخچه مختصری از دانشگاه علوم پزشکی گناباد و بیمارستان علامه بهلول پرداخت.