دومین دوره اعتباربخشی آموزشی بیمارستان علامه بهلول گنابادی با اظهار رضایت ارزیابان پایان یافت

انتشار محتوا: ۱۳ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
دومین دوره اعتباربخشی آموزشی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی با حضور ارزیابان اعتباربخشی آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شد.

به گزارش وب‌دا، ارزیابان وزارت بهداشت پس از بازدیدها و بررسی‌های مختلف سنجه‌های اعتبار بخشی آموزشی و فرآیندهای آموزشی بالینی  فراگیران بیمارستان علامه بهلول گنابادی از نحوه آموزش و اجرای سنجه‌های آموزشی این مرکز ابراز رضایت کردند.
دکتر کبری حمدی استاد زنان و زایمان، دکتر علیرضا علاء استاد طب اورژانس و دکتر امیراحمد عرب‌‌زاده استادیار جراحی عروق ضمن بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان علامه بهلول گنابادی و بررسی مستندات پرونده‌ها، در گفتگو با اساتید بالینی، مدیران، کارشناسان و دانشجویان، روند اجرای فرآیندهای آموزشی و استانداردهای اعتباربخشی در حوزه آموزش این بیمارستان را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
ارزیابان اعتباربخشی آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش از حضور در بیمارستان علامه بهلول گنابادی، بخشی از ساختمان‌ها و فضاهای مجموعه پردیس دانشگاه از جمله کتابخانه مرکزی، اسکیل لب‌ها، سالن‌های کارگاه‌های آموزشی و ... را مورد بازدید قرار دادند.
دکتر کبری حمدی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز که به عنوان سرپرست تیم ارزیاب حضور داشت در جلسه اختتامیه اعتباربخشی بیمارستان، همدلی بین مسئولان و همکاران این دانشگاه و بیمارستان را تحسین برانگیز و یکی از نقاط قوت مثبت عنوان و خاطرنشان کرد: علاوه بر فضاهای فیزیکی عالی، کار بسیار خوبی در حیطه آموزشی شده است.
خانم دکتر حمدی، برخی سنجه‌ها از جمله آیین نامه تشویق اعضای هیأت علمی را خوب توصیف کرد و در ادامه پیشنهادهایی در راستای ارتقای وضعیت آموزشی بیمارستان و بهبود استانداردهای اعتباربخشی بیان کرد.
دکتر علیرضا علاء استاد طب اورژانس و یکی از ارزیابان اعتباربخشی آموزشی وزارت بهداشت با تشکر از استقبال گرم و مهمان نوازی مسئولان دانشگاه و بیمارستان، اظهار کرد: با دیدن دانشگاه علوم پزشکی گناباد شگفت زده شدم.
وی با اشاره به رضایت مندی بالای دانشجویان خاطرنشان کرد: پیشرفت‌های انجام شده در این دانشگاه نشان می‌دهد که برنامه‌های توسعه‌ای بر اساس یک برنامه استراتژیک قوی اجرایی شده است.
دکتر امیراحمد عرب زاده استادیار جراحی عروق هم با اشاره به نقاط قوت موجود، تجارب و پیشنهادهایی ارائه داد.
یادآور می‌شود، اولین اعتباربخشی آموزشی بیمارستان علامه بهلول گنابادی آبان ماه 1397 باحضور سه نفر از ارزیابان ارزشیابی و اعتباربخشی بیمارستان‌های آموزشی به نمایندگی از کمیسیون ملی اعتباربخشی انجام شد.