بازدید معاون آموزشی دانشگاه از بیمارستان علامه بهلول گنابادی

انتشار محتوا: ۹ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
به گزارش روابط عمومی بیمارستان علامه بهلول گنابادی صبح امروز پنج شنبه نهم تیرماه 1401 دکتر اسماعیلی معاون آموزشی دانشگاه در بازدید خود از بیمارستان علامه بهلول گنابادی ، وضعیت فضاهای آموزشی بیمارستان را همزمان با اعتبار بخشی آموزشی در این  مرکز آموزشی درمانی مورد ارزیابی قرار داد.