تبریکی متفاوت در اتاق عمل بیمارستان علامه بهلول

انتشار محتوا: ۷ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر

پرسنل اتاق عمل بیمارستان علامه بهلول گنابادی در یک حرکتی زیبا عکس های پزشکان اتاق عمل این بیمارستان را که توسط  روابط عمومی بیمارستان تهیه شده بود را  تبدیل به تابلو فرش کردند و در روز گرامیداشت مقام پزشک تقدیم ایشان کردند.