ایستگاه سلامت در هفته مبارزه بیماری های مشترک انسان و دام

انتشار محتوا: ۹ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
همزمان با هفته مبارزه با بیماری های مشترک انسان و دام ایستگاه سلامت در بیمارستان علامه بهلول گنابادی برگزار شد.
این برنامه به همت واحد آموزش سلامت بیمارستان علامه بهلول گابادی در محل کلینیک تخصصی برگزار شد .
در این ایستگاه سلامت نکاتی درمورد آموزش و پیشگیری بیماری های تب مالت و تب کریمه کنگو به مراجعین ارائه شد و آموزش های اولیه با هدف پیشگیری بیماری های مشترک انسان و دام ارائه شد