برگزاری کارگاه پرستار و قانون در بیمارستان علامه بهلول گنابادی

انتشار محتوا: ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
نجفی سرپرست اداره پرستاری دانشگاه دراین باره گفت  : این کارگاه با همکاری اداره حقوقی دانشگاه و با هدف آشنایی هرچه بیشتر کادر درمان بیمارستان علامه بهلول گنابادی با مسایل قانونی و رعایت نکات مهم در مستند سازی و گزارش نویسی در پرونده بیماران برگزار شد . 
طاهری رییس اداره حقوقی دانشگاه نیز در این دوره موضوعاتی همچون آشنایی با اصطلاحات قانونی در پرستاری مانند قصور حرفه‌ای، بی احتیاطی، بی مبالاتی، و ...، مسائل قانونی اخذ رضایت آگاهانه از بیمار و مصادیق آن ارائه شد. همچنین در پایان کارگاه، مدرسین به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.