جلسه هم‌اندیشی ارتقا کیفیت آموزش بالینی روز شنبه مورخ 97/7/28 ساعت 12:00 برگزار گردید

انتشار محتوا: ۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر

جلسه هم‌اندیشی ارتقا کیفیت آموزش بالینی با مشارکت دانشکده پزشکی، دانشکده پرستاری و معاونت آموزشی پژوهشی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی برگزار شد.

در این جلسه رئیس دانشکده پرستاری پس از توضیح اهمیت بحث اعتباربخشی، در راستای اجرای برنامه‌های مربوطه به مبحث ژورنال کلاب اشاره نمودند.

آقای دکتر محمد پور در ادامه با توجه به ظرفیت و زیرساخت‌های موجود در دانشکده پرستاری به برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات ژورنال کلاب با محوریت دانشکده پرستاری در مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی اشاره نمودند که مقرر شد اولین جلسه با عنوان درمان‌های بیهوده برگزار گردد و در اسرع وقت تقویم برگزاری ژورنال کلاب‌ها به معاونت آموزشی بیمارستان ارسال گردد.

معاون آموزشی مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی پس از ارائه موارد لازم اعتباربخشی مربوط به دانشکده پرستاری به ارتباط بیشتر و نزدیک‌تر آموزش و درمان تأکید نمودند.

آقای دکتر جاویدی در ادامه به اهمیت مدون شدن جلسات آموزشی مرکز توسعه آموزش بالینی دانشگاه با همکاری واحد توسعه آموزش بالینی بیمارستان جهت توانمندی اساتید و مربیان بالینی اشاره نمودند. همچنین به اهمیت ارائه طرح درس اساتید به واحد EDU بیمارستان جهت بارگذاری در سایت و اطلاع‌رسانی به فراگیران و ارزیابی طرح درس نوشته‌شده با کوریکولوم آموزشی و ارائه بازخورد با استاد تأکید نمودند.وی در راستای مشارکت روسا و سرپرستاران بخش‌ها در ارزشیابی دانشجو به تفاهم‌نامه معاونت آموزشی بیمارستان با دانشکده‌ها در این رابطه اشاره نمودند. و همچنین نسبت به لزوم برنامه‌ریزی جهت استفاده از تجربیات دانشجویان دارای سابقه کاری بیشتر در بالین برای دانشجویان کم‌سابقه‌تر تأکید نمودند.

در ادامه این جلسه هم‌اندیشی سرکار خانم دکتر خسروان به لزوم نقش فراگیران در پیگیری بیماران ترخیص شده و ادامه مراقبت‌ها در منزل اشاره نمودند و چالش‌ها و موانع موجود در این راستا به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد.