خلق زیباترین لحظات جشنواره رضوی بدست کوچک اما آنژیوکت دار کودکان معصوم بخش اطفال بیمارستان بهلول گنابادی

انتشار محتوا: ۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر

خلق زیباترین لحظات جشنواره رضوی بدست کوچک اما آنژیوکت دار کودکان معصوم بخش اطفال بیمارستان بهلول گنابادی
جشنواره رضوی با هدف ترویج سیره رضوی در آخرین لحظات خود مهمان کودکان کوچک در تختهای بیمارستان شد....این برنامه با هماهنگی مسئول روابط عمومی بیمارستان و همکاری خوب سرپرستار و پرستاران بخش اطفال بیمارستان بهلول با کتابخانه شهید مطهری انجام شد،پس از عیادت مسئولین کتابخانه شهید مطهری ازکودکان بستری در این بخش،کودکان با دستان کوچک که آنژیوکت به آنها وصل بود به کشیدن نقاشی از کتاب مهمان خراسان پرداختن...در انتها از طرف کتابخانه شهید مطهری هدیه ناقابلی به کودکان اهدا گردید