عقد تفاهم نامه همکاری آموزشی پژوهشی با بیمارستان لقمان حکیم

انتشار محتوا: ۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر

تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی مابین بیمارستان آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی (ره) و بیمارستان آموزشی درمانی لقمان حکیم وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به منظور استفاده از ظرفیت های آموزشی و پژوهشی طرفین، برگزاری کنفرانس ها، جلسات و راندهای آموزشی و پژوهشی مشترک با استفاده از تکنولوژی های نوین بالاخص در حوزه آموزش مجازی، برگزاری جلسات مشترک مدیران آموزشی و پژوهشی اعم از حضوری و مجازی در جهت تبادل تجربیات، بررسی چالش ها و فرصتها و اتخاذ تصمیمات مقتضی در جهت ارتقای آموزش و پژوهش های بالینی و همچنین جلسات مشترک مدیران و کارشناسان آموزشی و پژوهشی دو مرکز در جهت اجرای موثر فرآیندهای مرتبط با دستورالعمل اعتبار بخشی آموزشی پژوهشی بیمارستان های آموزشی پژوهشی و درمانی مورخ 1396/4/22 به مدت دو سال منعقد گردید.