کلاس های ورزشی رزمی (جودو و دفاع شخصی) برای پرسنل و فرزندان همکاران بیمارستان

انتشار محتوا: ۱۷ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر

سوپروایزر آموزشی بیمارستان:
تفاهم نامه ای با هیئت جودو شهرستان گناباد برای برگزاری کلاس های آموزش "جودو و دفاع شخصی" (تمرینات آمادگی جسمانی، ژیمناستیک و تکنیک های اختصاصی ) مخصوص همکاران (آقا) و فرزندان (پسر) همکاران بیمارستان، منعقد گردید.

از همکاری و همراهی مدیریت محترم تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی جناب آقای دکتر متقی در شکل گیری این امر، تقدیر و تشکر فراوان بعمل می آوریم.

تمرینات فرزندان پرسنل:
روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 19:45 در محل سالن ورزشی پوریا (پردیس دانشگاه)
تمرینات پرسنل:
روزهای فرد ساعت 20 در محل سالن پوریای ولی (خیابان ناصرخسرو، جنب اداره تربیت بدنی)

جهت اطلاع بیشتر با سوپروایزر آموزشی بیمارستان (داخلی 1092) تماس بگیرید.