تقویم آموزشی مهر ماه 99

انتشار محتوا: ۱۲ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
آموزش ها بصورت مجازی و از طریق پلت فرم SkyRoom صورت می پذیرد. همکاران گرامی باید تمام طول وبینار حضور آنلاین داشته باشند. عدم حضور بیشتر از 15 دقیقه منجر به محروم شدن از امتیاز آموزشی خواهد گردید. شایان ذکر است مدت زمان هر وبینار90 دقیقه می باشد و 4 ساعت آموزش ضمن خدمت منظور خواهد گردید.

برنامه های آموزش مداوم باید از طریق سامانه آموزش مداوم (https://www.ircme.ir/) ثبت نام گردد.

مسئولین محترم بخش های بالینی و منتورهای محترم وظیفه پایش حضور همکاران علی الخصوص نیروهای طرحی و جدیدالورود در وبینارها را بعهده دارند.