تقویم آموزشی شهریور ماه 99

انتشار محتوا: ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر

با توجه به شرایط حاضر بالین و باز شیوع کوید-19 و بستری بیماران با اختلالات حاد تنفسی آموزش های مرتبط با این بیماری و مراقبت از بیماران مبتلا به آن، در اولویت عناوین آموزشی قرار گرفته است.
آموزش ها بصورت مجازی و از طریق پلت فرم SkyRoom صورت می پذیرد. همکاران گرامی باید تمام طول وبینار حضور آنلاین داشته باشند. عدم حضور بیشتر از 15 دقیقه منجر به محروم شدن از امتیاز آموزشی خواهد گردید. شایان ذکر است مدت زمان هر وبینار90 دقیقه می باشد و 4 ساعت آموزش ضمن خدمت منظور خواهد گردید.

برنامه های آموزش مداوم باید از طریق سامانه آموزش مداوم (https://www.ircme.ir/) ثبت نام گردد.
برنامه های آموزش اختصاصی بخش اورژانس و ICU جداگانه اعلام خواهد شد.