مسابقه نقاشی "رویش جوانه" با موضوع کرونا

انتشار محتوا: ۹ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر
🎨 #اطلاعیه مسابقه نقاشی "رویش جوانه" با موضوع کرونا
(ویژه سنین 3 تا 10 سال)
 
🎁به 5 نفر از برگزیدگان مسابقه، توسط دانشگاه علوم پزشکی گناباد جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
 
🔸معاونت فرهنگی و دانشجویی و مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه و مرکز رفاه کودک و خانواده پیرامون
 
#کرونا_را_شکست_می‌دهیم