واگذاری و ارائه خدمات اعزام و انتقال بیماران آیت الله مدنی بجستان به بیمارستان علامه بهلول گناباد

انتشار محتوا: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۰:۰۰ قبل از ظهر