وبینار کد دار روشهای کاهش دردهای زایمانی

انتشار محتوا: ۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۵۰:۱۵ قبل از ظهر

وبینار کد دار روشهای کاهش دردهای زایمانی
چهارشنبه 9 آذر  10تا 12
Zinomeet.ir/gmu/darman
مدرس دکتر آرش حمزه ای