کارگاه بازآموزی احیای پایه قلبی ریوی در اورژانس پیش بیمارستانی

انتشار محتوا: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۴:۴۸ قبل از ظهر

کارگاه بازآموزی
احیای پایه قلبی ریوی در اورژانس پیش بیمارستانی
 داراي امتياز بازآموزي
گروه هدف :
پرستاري: كارشناسي
فوريت هاي پزشكي :كارشناسي -کاردانی
مدرسین : دکتر حمزه ای- دکتر مهدوی-محمد حسین اسماعیل زاده

زمان برگزاري:
26 ـ آذر ماه 1401   - از ساعت 8 الي 30/12
مکان برگزاري:
سالن همایش ابن سینا- معاونت آموزشی دانشگاه(پردیس)
لطفا جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر به سامانه آموزش مداوم دانشگاه مراجعه نماييد - شناسه برنامه 190229
شماره تلفن پاسخگويي به سوالات 05157220585 دفتر آموزش مداوم دانشگاه
پرديس دانشگاه 5773028 يا 57225027 داخلي 148