تغییر سوخت کلیه سیستم های گرمایشی بیمارستان علامه بهلول گنابادی

انتشار محتوا: ۲۵ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۷:۵۶:۲۶ قبل از ظهر

🔸اقدامی در راستای پویش همدلی صرفه جویی مصرف گاز

🔹در راستای پویش همدلی صرفه جویی در مصرف گاز در شهرستان گناباد، بیمارستان علامه بهلول گنابادی سوخت کلیه  سیستم های گرمایشی خود را به گازوئیل تغییر داد.

🔹از  ساعت ۱۲:۰۰  شنبه ۲۴ دی ماه  همزمان با هشدار درباره صرفه جویی مصرف گاز این تغییر سوخت سیستم های گرمایشی بیمارستان علامه بهلول گنابادی به گازوئیل انجام شد تا همراه با شهروندان گنابادی در مصرف بهینه گاز شهری صرفه جویی شود.