اضافه کردن دو سالن مطالعه 24 ساعته خواهران و برادران

انتشار محتوا: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۳۰:۲۹ قبل از ظهر

در جهت استفاده بیشتر دانشجویان از فضای سالن های مطالعه، سالن مطالعه کتابخانه بیمارستان واقع در طبقه زیرزمین و سالن مطالعه آموزش واقع در طبقه چهارم به مدت 24 ساعت جهت استفاده دانشجویان عزیز آماده استفاده خواهد بود.