با ابلاغ دکتر پاسبان صورت گرفت؛

انتصاب محمد شمسی ثانی به عنوان سرپرست مدیریت داخلی بیمارستان علامه بهلول گنابادی

انتشار محتوا: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۱۶:۱۲ بعد از ظهر
با ابلاغ دکتر مهدی پاسبان، محمد شمسی ثانی کاخکی به عنوان سرپرست مدیریت داخلی بیمارستان بهلول گنابادی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی، دکتر مهدی پاسبان رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی، محمد شمسی ثانی کاخکی را به عنوان سرپرست مدیریت داخلی بیمارستان بهلول گنابادی منصوب کرد.

متن ابلاغ صادره به شرح زیر است:

جناب آقای محمد شمسی ثانی کاخکی

سرپرستار محترم

با سلام

احتراماً نظر به حسن سوابق، تعهد، تجربیات و توانمندی جنابعالی به موجب این ابلاغ و با حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست مدیریت داخلی این مرکز تعیین می گردید تا با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی و اسلامی انجام وظیفه نمایید.

امید است با یاری خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

دکتر مهدی پاسبان

رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی