رئیس اداره پرستاری دانشگاه :

پرداخت کارانه پرستاری، مبتنی بر عملکرد می باشد

انتشار محتوا: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۲۱:۴۸ قبل از ظهر
رئیس اداره پرستاری دانشگاه اصلی ترین علت تفاوت در امتیازات و دریافتی پرستاران را تفاوت در عملکرد آنان مانند تعداد بیمار مراقبت شده، تعداد خدمات درمانگاهی و سرپایی ارائه شده و زمان حضور در اعمال جراحی عنوان کرد.

به گزارش روابط مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی، جلسه گفتگو درخصوص تعرفه گذاری خدمات پرستاری و پرداخت نوبت دوم تعرفه گذاری خدمات پرستاری با حضور رئیس اداره پرستاری دانشگاه، رئیس، مدیر داخلی و مدیر خدمات پرستاری بیمارستان علامه بهلول گنابادی و جمعی از سوپروایزران و سرپرستاران بیمارستان علامه بهلول گنابادی در محل سالن اجلاس شهید سجادی این بیمارستان برگزار شد.

دراین جلسه رئیس اداره پرستاری دانشگاه درخصوص اقدامات و پیگیری های انجام شده در دانشگاه در خصوص پرداخت نوبت دوم تعرفه گذاری خدمات پرستاری، گفت: برگزاری جلسات متعدد پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه با حضور و پیگیری مستقیم ریاست محترم دانشگاه، مکاتبه با معاونت پرستاری وزارت متبوع، رایزنی و جلسات حضوری و غیرحضوری مستقیم با رئیس گروه بهره وری و تعرفه گذاری خدمات پرستاری معاونت پرستاری وزارت، از جمله اقدامات انجام شده درخصوص پرداخت کارانه پرستاری از زمان ابلاغ دستور مقام عالی وزارت تاکنون بوده است.

نجفی  افزود: در ابتدای امر، پیشنهادات و سوالاتی درخصوص نحوه محاسبه کای عملکردی کارانه پرستاری در دانشگاه مطرح شد که با اقدامات مذکور شفاف سازی شد.

وی تأکید کرد: پرداخت کارانه پرستاری، مبتنی بر عملکرد می باشد و اصلی ترین علت تفاوت در امتیازات و دریافتی پرستاران، تفاوت در عملکرد آنان مانند تعداد بیمار مراقبت شده، تعداد خدمات درمانگاهی و سرپایی ارائه شده و زمان حضور در اعمال جراحی است.

رئیس اداره پرستاری دانشگاه  ادامه داد: باتوجه به اینکه بخشی از امتیاز کارانه همچون امتیاز غیرعملکردی و امتیاز کیفی باید از سامانه کارآمد استخراج شود و از طرفی این سامانه هنوز به بهره برداری نرسیده است، لذا پرداخت در این نوبت که بزودی انجام خواهد شد، صرفاً برای امتیاز عملکردی پرستاران، بصورت قطعی خواهد بود. 

نجفی تصریح کرد: با افزایش تعداد بسته های خدمات و مراقبت های پرستاری از ۱۷ به ۲۷ کد و افزایش ارزش نسبی آن، همچنین افزایش ضریب ریالی کارشناس پروانه دار به عدد دویست و ده هزار ریال در مقایسه با عدد مشابه یکصد و چهل و نه هزار ریالی در سال گذشته‌ و نیز افزایش  پیش بینی می شود صندوق تعرفه پرستاری در سال ۱۴۰۲، حدود ۷۵ درصد افزایش درآمد داشته باشد که خوشبختانه تا حد قابل ملاحظه‌ای، نگرانی ما را در کاهش دریافتی پرستاران مرتفع می سازد.

وی خاطرنشان کرد: سرپرستاران باید نسبت به بررسی روند احصای درآمد، ثبت کدینگ خدمات پرستاری و آیتم های موثر در بازتوزیع دقیق کارانه پرستاری همچون نام پرستار، سطح مراقبتی و تریاژ، زمان عمل جراحی و ... اهتمام کافی داشته باشند. در جلسات آتی، نتایج بررسی های انجام شده در هر بخش در موارد مذکور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

وی در پایان با اشاره به نوپا بودن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری خطاب به همه کارکنان گروه پرستاری در تمامی رده های شغلی، خواستار همکاری و مشارکت آنان در اجرای صحیح قانون و ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش چالش های اجرایی و موانع موجود بر سر راه اجرای قانون شد.

 

انتهای پیام/