برنامه اموزشی فروردین1402

برنامه اموزشی فروردین1402

انتشار محتوا: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۱:۵۵ قبل از ظهر

تقویم آموزشی فروردین ماه مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گناباد

عنوان دوره/ کارگاه/ سمینار

زمان برگزاری

شکل برگزاری

گروه هدف

مدرس

آزمون عمومی پایش توانمندی کارکنان

(آموزش به بیمار، ایمنی بیمار، کنترل عفونت)

15 لغایت 31 فروردین

الکترونیکی

از طریق سامانه آزمون

کارکنان گروه پرستاری و مامایی

 

احیای نوزاد در LDR (مانور اعضای تیم)

1402/1/17

حضوری

بخش­های مامایی و زایشگاه

دکتر مهدوی