توسط ارزیاب های وزارت بهداشت صورت گرفت؛

سومین ارزیابی اعتباربخشی درمانی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی

انتشار محتوا: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۱:۰۳ بعد از ظهر
ارزیابی اعتباربخشی درمانی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی توسط ارزیاب های وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تبادل تجربیات و بهبود کیفیت فعالیت ها صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی، بازدید 2 روزه ارزیاب های وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سرپرستی آقای صنعتی و همراهی آقایان دکتر عزیزی، صادق زاده و مهندس چینسری و خانم خندان و به منظور تبادل تجربیات و بهبود کیفیت فعالیت ها از مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی انجام شد.

در ابتدای این بازدید صبح روز شنبه 23 اردیبهشت ماه نشستی به منظور معرفی و هماهنگی بیشتر ارزیابان با مسئولان و اعضای اعتباربخشی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی برگزار شد.

در ادامه ارزیاب های وزراتخانه تمامی واحدها و بخش های بیمارستان بهلول گنابادی را طی برنامه 2 روزه و طبق سنجه های ابلاغی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد تجزیه و تحلیل ارزیابی قرار دادند.

عصر دیروز (یکشنبه) 24 اردیبهشت ماه جلسه اختتامیه این بازدید 2 روزه در سالن اجلاس شهید سید عباس سجادی که با حضور ارزیاب های وزارت بهداشت، دکتر مهدی پاسبان رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی ، دکتر بهزاد رضوی رئیس اداره نظارت بر درمان معاون درمان دانشگاه، سمانه نجفی رئیس اداره پرستاری دانشگاه و مدیر داخلی، مترون و سایر مدیران واحدهای مربوطه برگزار شد و نقطه نظرات ارزیابان در خصوص وضعیت بیمارستان مطابق با استانداردهای اعتباربخشی مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر مهدی پاسبان رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی گفت: هدف ما در بیمارستان علامه بهلول گنابادی، رضایتمندی و ارتقای خدمت به مردم است و بدون شک ارزیابی های دوره ای بیمارستان در همین راستا صورت می گیرد.

انتهای پیام/

ارزیابی
ارزیابی
ارزیابی
ارزیابی
ارزیابی
ارزیابی
ارزیابی
ارزیابی
ارزیابی
ارزیابی
ارزیابی
ارزیابی