ویدئو/بیان تجارب فرزندآوری در گفت وگو با خانواده آقای نعمتیان

انتشار محتوا: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۰۷:۵۵:۵۷ قبل از ظهر
خانواده آقای نعمتیان ایجاد خانواده سالم، بانشاط و پر شور را یکی از تجارب فرزندآوری عنوان کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی، خانواده آقای نعمتیان ایجاد خانواده سالم، بانشاط و پر شور را یکی از تجارب فرزندآوری عنوان کردند.