ویدئو /

خصوصیات کودکان در خانوادهای چندفرزندی

انتشار محتوا: ۵ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۱:۲۹:۲۶ بعد از ظهر
کادر درمان بیمارستان علامه بهلول گنابادی به مناسبت هفته ملی جمعیت خصوصیات و ویژگی های متعددی برای کودکان در خانواده های چند فرزندی بیان داشتند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی، کادر درمان بیمارستان علامه بهلول گنابادی به مناسبت هفته ملی جمعیت خصوصیات و ویژگی های متعددی برای کودکان در خانواده های چند فرزندی بیان داشتند.