ویدئو /

ویژگی های شهید رئیسی در کلام کادر درمان بیمارستان علامه بهلول گنابادی

انتشار محتوا: ۵ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۱:۳۹:۱۴ بعد از ظهر
کادر درمان بیمارستان علامه بهلول گنابادی ویژگی های بارز سید شهیدان خدمت، شهید رئیسی را بیان کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی، کادر درمان بیمارستان علامه بهلول گنابادی ویژگی های بارز سید شهیدان خدمت، شهید رئیسی را بیان کردند.