بازدید نماینده سازمان جهانی بهداشت از آزمایشگاه بیمارستان علامه بهلول گنابادی

انتشار محتوا: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۷:۲۵:۱۶ قبل از ظهر
نماینده سازمان جهانی بهداشت از آزمایشگاه بیمارستان علامه بهلول گنابادی بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی، دکتر مهدی پاسبان گفت: در راستای تکمیل مستندات پروژه پاسخ به فوریت کووید 19، صبح امروز (یکشنبه) مهندس رزقی بازرس نمایندگی سازمان جهانی بهداشت (WHO) از آزمایشگاه بیمارستان علامه بهلول گنابادی بازدید کرد.

رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی علامه بهلول گنابادی افزود: در این بازدید بر اساس چک لیست سازمان جهانی بهداشت(ICERP 2)، ابعاد مختلف عملکردی آزمایشگاه در حوزه های ایمنی، زیست محیطی و بهداشتی مورد ارزیابی قرار گرفت.

گفتنی است از طریق پروژه ی ICERP2 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور در درسال گذشته اتوآنالیزور بیوشیمی، سل کانتر فول دیف هماتولوژی، دستگاه آب مقطر گیری و سه دستگاه میکروسکوپ مجهز به نمایشگر به آزمایشگاه بیمارستان علامه بهلول گنابادی واگذار و راه اندازی شد.

چند رسانه ای
چند رسانه ای
چند رسانه ای
چند رسانه ای
چند رسانه ای