راهنمای نوبت دهی کلنیک تخصصی با تلفن

انتشار محتوا: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۵۰:۱۷ قبل از ظهر

کلنیک تخصصی بیمارستان علامه بهلول گنابادی در نوبت های صبح و عصر ویژه متخصصین فعال می باشد. لذا از یکی از روشهای ذکر شده می توانید نسبت به دریافت نوبت اقدام نمائید. ساعتهای صبح 10 الی 10:30 و عصر 5 الی 7 قابلیت رزرو نوبت وجود دارد.

تماس تلفنی 051-57207
سامانه نوبت دهی آنلاین https://nobat.gmu.ac.ir