گروه پاتولوژی

ایجاد شده در ۲۱ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۵۴:۱۹ قبل از ظهر
مدیر گروه

دکتر مریم طلایی

رئیس بخش بخش آزمایشگاه : دکتر مریم طلایی
کارشناس گروه خانم ندا کریمی
برنامه آموزشی برنامه آموزشی و ضوابط رشته تخصصی بیماریهای پاتولوژی
طرح درس و طرح دوره طرح دوره کارورزی گروه پاتولوژی
طرح دوره کارآموزی گروه پاتولوژی
اولویت های پژوهشی دانلود
لیست پایان نامه ها دانلود
آدرس گروه  بیمارستان علامه بهلول گنابادی، طبقه چهارم جنب جراحی 4، تلفن بیمارستان 57236833 داخلی 1398
 
 
ردیف نام مرتبه علمی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی  رزومه
1 دکتر مهدی کریمی استادیار تخصص پاتولوژی  CV
2 محمد قربانی عضو آموزشی کارشناسی ارشد هماتولوژی  CV
3 دکتر مریم طلایی عضو آموزشی تخصص پاتولوژی  CV
4 دکتر شهرزاد مهدوی ایزدی عضو آموزشی تخصص پاتولوژی  CV