گروه طب اورژانس

ایجاد شده در ۲۱ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۵۴:۴۶ قبل از ظهر
مدیر گروه

دکتر وحید طالب زاده

رئیس بخش بخش اورژانس : دکتر عبادی
 سرپرستار بخش :   آقای مصطفی سعادت
کارشناس گروه خانم اکرم گنابادی
برنامه آموزشی برنامه آموزشی طب اورژانس
طرح درس و طرح دوره طرح دوره کارورزی طب اورژانس
اولویت های پژوهشی  دانلود
پایان نامه ها  دانلود
آدرس گروه بیمارستان علامه بهلول گنابادی، طبقه چهارم جنب جراحی 4، تلفن بیمارستان 57236833 داخلی 1098
 
 
ردیف نام مرتبه علمی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی  رزومه
1 دکتر وحید طالب زاده استادیار تخصص طب اورژانس  CV
2 دکتر عباس عبادی استادیار تخصص طب اورژانس  CV
3 دکتر مرتضی خاکسار استادیار تخصص طب اورژانس  CV
4 دکتر امین زمانی استادیار تخصص طب اورژانس  CV
 5  دکتر طاهره قاسمی  استادیار  تخصص  طب اورژانس  CV