معرفی اعضا

ایجاد شده در ۲۱ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۳۶:۱۰ قبل از ظهر

 

 

keramtiآقای حسین اعلمی
سمت: سرپرست واحد توسعه آموزش بالینی بیمارستان
شماره تماس: 05157236833 - داخلی 1103
پست الکترونیک: Aalami.h@gmu.ac.ir

 

 
keramtiآقای هاشم نقوی مقدم
سمت: کارشناس مسئول آموزش
شماره تماس: 05157236833 - داخلی 1093
پست الکترونیک: hnaghavim@gmail.com

 

keramtiمیترا توکلی زاده نوقابی
سمت: کارشناس پژوهش (واحد توسعه تحقیقات بالینی)
شماره تماس: 05157236833 - داخلی 1102
پست الکترونیک: tavakolizadeh.m@gmu.ac.ir

 

 
keramtiخانم بهجت صباغ
سمت: کارشناس گروه داخلی، عفونی، جراحی، ارتوپدی، ارولوژی، چشم، ENT و بیهوشی
شماره تماس: 05157236833 - داخلی 1097
پست الکترونیک: behjatsabagh@yahoo.com

 

keramti
خانم اکرم گنابادی
سمت: کارشناس گروه زنان، اطفال، قلب و طب اورژانس، پوست، رادیولوژی، نورلوژی و روان
شماره تماس: 05157236833 - داخلی 1098
پست الکترونیک: akramgonabadi99@yahoo.com

 

keramtiخانم زهرا آشورزاده
سمت: کارشناس امور امتحانات
شماره تماس: 05157236833 - داخلی 1081
پست الکترونیک: zahraashourzade@yahoo.com
 

 

keramtiخانم اعظم امینی
سمت: منشی معاونت آموزشی پژوهشی
شماره تماس: 05157236833 - داخلی 1099
پست الکترونیک: amini-a@gmu.ac.ir