گروه داخلی

ایجاد شده در ۲۱ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۴۲:۲۵ قبل از ظهر
مدیر گروه

دکتر علیرضا حسینی 

رئیس بخش بخش داخلی 1 : دکتر فرهنگ سلطانی 
بخش داخلی 2 : دکتر اکرم بختیاری 
بخش داخلی 3 :  دکتر فرنازشریفی مود
 سرپرستار بخش 
 بخش داخلی 1: آقای جواد سبحانی
بخش داخلی 2: خانم احراری
بخش داخلی 3: آقای شمسی  
کارشناس گروه خانم بهجت صباغ 
برنامه آموزشی

برنامه آموزشی بخش داخلی

برنامه آموزشی بخش عفونی

طرح درس و طرح دوره
لاگ بوک 
اولویت های پژوهشی  دانلود
پایان نامه ها  دانلود
 آدرس گروه   بیمارستان علامه بهلول گنابادی، طبقه چهارم جنب جراحی 4، تلفن بیمارستان 57236833 داخلی 1097
 
 
ردیف نام مرتبه علمی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی  رزومه
1 دکتر علیرضا حسینی   عضو اموزشی  فوق تخصص گوارش داخلی  CV
2 دکتر فرهنگ سلطانی استادیار فوق تخصص روماتولوژی  CV
3 دکتر عالمه دوستدار   عضو آموزشی     تخصص داخلی  داخلی   CV
4 دکتر بابک محمودی عضو آموزشی تخصص داخلی  CV
5 دکتر سمانه ملکیان  عضو آموزشی تخصص داخلی  CV
6 دکتر فرنوش شریفی مود عضو هیئت علمی  فوق تخصص عفونی  CV
7 دکتر سید بهزاد رضوی عضو آموزشی تخصص
داخلی
 CV
8  دکتر حوریه کوهکن   عضو آموزشی  تخصص  داخلی  CV
9  دکتر یگانه احراری رودی  عضو هیئت علمی  تخصص  عفونی  CV
 10  دکتر حامد تقی پور  عضو آموزشی  تخصص  داخلی  CV