مدیریت خطر و بلایا

ایجاد شده در ۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۴۱:۳۴ قبل از ظهر
  • نام ونام خانوادگی
  • زهراسادات غفارزاده ناجی
  • سمت
  • کارشناس مدیریت خطر و بحران وبلایا
  • مرتبه
  • کارشناس پرستاری
                                                                                                                                  
شرح وظایف واحد مدیریت خطر و حوادث و بحران در بیمارستان به شرح زیر می باشد:                                   
-   بررسی و تعیین بحران ها و بلایا محتمل در منطقه

- تدوین برنامه مستند جهت مقابله با بحران و بلایا

- تدوین برنامه فراخونی اعضای تیم پاسخ اضطراری و جانشین های تعیین شده

- نظارت بر انجام وظایف، مسئولیت ها و اختیارات اعضای تیم پاسخ اضطراری در زمان بروز بحران

- فعال سازی برنامه در زمان بروز بحران

- برگزاری مانورهای فرضی، مانور آتش نشانی و تخلیه

- آموزش کامل تمامی کارکنان بیمارستان به تناسب نقش ها و مسئولیت ها در برنامه ی مربوطه

- نظارت بر اجرای دقیق و همه جانبه ضوابط استاندارد " امداد رسانی ، درمان و بازتوانی بیماران حوادث و سوانح و فوریتهای پزشکی"

- تقویت عملکرد بیمارستان در رابطه با سوانح و فوریتهای پزشکی

- بررسی فضاهای اطراف بیمارستان جهت استفاده امداد درمانی و درمان در زمان وقوع وقوع حوادث غیرمترقبه

- تعیین شرح وظایف اعضای کمیته سوانح و حوادث و کارکنان مرکز درمانی در مدیریت بحران

- تجهیز بیمارستان و واحدها و بخش های مربوطه در برابر حوادث و سوانح براساس ضوابط اعلام شده

- تهیه الگوریتم جانشین مسئولین واحدهای مختلف بیمارستان در حوادث غیر مترقبه

- تشکیل تیم های امدادرسانی و آموزش های لازم در مواجهه با حوادث غیرمترقبه

                                                                                                                                                                                                                              
 شرایط اضطراری محتمل در بیمارستان  شرح وظایف اعضا چارت فرماندهی حوادث
سامانه هشدار اولیه بیمارستان.بازنگری بهمن ماه1399  برنامه آمادگی بیمارستان علامه بهلول گنابادی در مقابله با بحران بیماریهای نوپدید1400 
چارت سامانه فرماندهی حوادث بیمارستان   EOPبیمارستان
شرح وظایف مبتنی بر مخاطره فرم گزارش حوادث خطرآفرین 
لیست رابطین آتش نشانی- بازنگری فروردین ماه 1400  شرح وظایف رابطین اتش نشانی
فرم گزارش حوادث شرح وظایف تیم آتش نشانی 

 

سامانه هشدار اولیه در مخاطرات داخلی وخارجی بیمارستان ویرایش 1402 شرح وظایف اعضای چارت سامانه مدیریت بحران 1402
سطوح هشدار در مدیریت مخاطرات بیمارستان 1402 شرایط اضطراری و مخاطرات بیمارستان ویرایش 1402
سامانه فرماندهی حوادث بیمارستان 1402  
 رفرنسهای مدیریت بحران و بلایا              
 
 فایل های آموزشی                     
 
 فرآبندهای مدیریت بحران                
 
 
    
برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی و اطفا حریق                                  

دو دوره کارگاه آموزشی ایمنی و اطفا حریق، جهت کارکنان بیمارستان در روزهای 12 / 3 / 99 و 3 / 4 / 99 بصورت تئوری و عملی با تدریس جناب آقای رجب نژاد مسئول محترم دایره آتش نشانی شهرستان برگزار گردید.

شرکت کنندگان ابتدا با مخاطرات شایع شهرستان و راههای پیشگیری و مقابله با آن آشنا شده و سپس در مورد انواع خاموش کننده های آتش و موارد استفاده آن توضیحات لازم داده شد. سپس فراگیران به تمرین عملی نحوه کار با کپسول  اطفا حریق و فایرباکس پرداختند.                                                                                                                                                                                                                                                          

جهت مشاهده عکس های کارگاه اینجا کلیک کنید 
 
 برگزاری مانورتخلیه اضطراری بخش اورژانس در بیمارستان           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
contact
برای ارتباط با واحد مدیریت خطر و بحران  در بیمارستان از طریق آدرس و تلفن زیر مکاتبه نمائید: 
خراسان رضوی، گناباد، خیابان سعدی، بلوار وحدت، مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی، طبقه منفی یک                                                                                                                  
شماره تلفن:
57236833--051، داخلی: 1441
پست الکترونیکی :