واحد منابع انسانی

ایجاد شده در ۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۷:۱۰ قبل از ظهر

 

معرفی:

 
  • نام و نام خانوادگی: حسین خدادادی
  • سمت: سرپرست اموراداری وکارگزین
  • مرتبه: کارشناس امور اداری
  • پست الکترونیکی: @gmu.ac.ir

 

اطلاعات تماس:

آدرس: راسان رضوی - گناباد، خیابان سعدی ،بولوار پرستار ،بیمارستان علامه بهلول گنابادی
تلفن: 05157236828 داخلی 1121

توصیف:

مدیر منابع انسانی Human Resource Management : بخشی ازعلم وهنرمدیریت که برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت وکنترل عملیات نیروی انسانی را جهت تامین اهداف دانشگاه وبیمارستان را عهده دارمی باشد.واحد مدیریت منابع انسانی، از میان وظایف مختلف مدیریتی، مسئولیت کلیه فعالیت‌ها و خط مشی‌های مربوط به کارکنان سازمان را بر عهده داردبه طور دقیق‌تر: جذب همکاران جدید، آموزش همکاران، ارزیابی عملکرد کارکنان و پاداش دادن به آنها و به طور خلاصه ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنانواحد مدیریت منابع انسانی قرار است کمک کند تا سازمان، در افق زمانی بلند مدت، با کمترین هزینه، حداکثر کارایی را از کارکنان برای حرکت در راستای اهداف استراتژیک سازمان، کسب نماید

وظایف کلیدی:

موارد زیر، بخشی از وظایف کلیدی واحد مدیریت منابع انسانی است

مدیریت فرایند جذب نیروی انسانی
تدوین برنامه استراتژیک منابع انسانی براساس برنا مه استراتژیک بیمارستان
تعیین خط مشی واحد و نظارت بر حسن اجرای آن
شناخت و مدیریت فرهنگ سازمانی
همسوسازی کارکنان جدید با سازمان فرهنگ سازمانی
تجزیه و تحلیل شغل
طراحی نظام حقوق و دستمزد و جبران خدمات کارکنان
آموزش کارکنان و تلاش برای ارتقای دانش و مهارت آنان
حفظ و تقویت انگیزه کارکنان
ایجاد حس امنیت شغلی برای همکاران
تدوین شاخص های عملکردی و عملیاتی مرتبط با منابع انسانی
برنامه ریزی برای ارزیابی عملکرد کارکنان و حصول اطمینان از استقرار نظام ارزیابی عملکرد
تفسیر آیین نامه ها و قوانین اداری و ستادی سازمان وابلاغ آن جهت اطلاع همکاران نظارت براموردبیرخانه،انجام کلیه درخواست ها ومکاتبات پرسنلی حدود 700 نفر شاغل اعم از رسمی،پیمانی،تبصره 3و4،مشمولین طرح واعضای هیات علمی_اعلام شروع به کار وتسویه حساب وپایان کارپرسنل_امورمرخصی ها_اموربایگانی_متصدی حضوروغیاب_آمارپرسنلی_اموررفاهی_همکاری با واحد امورمالی جهت تنظیم لیستهای پرسنل جهت پرداختی ها_تنظیم لیست های نوبت کاری و سختی شرایط محیط کارکارکنان_ارائه گزارشات آماری لازم به مقامات ما فوق_نیاز سنجی نیروها ودرخواست نیروا ز داشگاه_امورمربوط به اعتباربخشی وارزشیابی بیمارستان و سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

وظایف کلیدی:

 
1-وزارت / بهداشت و درمان و آموزش پزشکی: دانشگاه علوم پزشکی گنا با د
 
2-واحد سازمانی: بیمارستان آموزشی درمانی علامه بهلول گنابادی
 
3-محل جغرافیایی خدمت: گناباد
 
4-عنوان پست / شغل   :   مسئول منابع انسانی
 
1- نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی .

2- سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار ، تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

3- تعیین خط مشی واحد و نظارت بر حسن اجرای آن .

4- صدور دستورالعملهاو ضوابط اداری براساس قوانین ومقررات اداری .

5- شرکت در کمیسیونها ، سمینارها ، کمیته ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق .

6- انجام مطالعات لازم در موار د ی از قبیل تشکیلات ، روشها ، آموزش ، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به واحد تشکیلات  دانشگاه

7- تهیه مجموعه وظایف پستهای سازمانی کارکنان بیمارستان و پیشنهاد آن به واحد تشکیلات دانشگاه جهت ارائه به وزارت

8- انجام فعالیتهای لازم در زمینه طرح طبقه بندی مشاغل (طبقه شغلی –رتبه –درج مدرک وتغییر عنوان و.....) کارکنان بیمارستان با همکاری واحد کارگزینیدانشگاه.

9- تشریک مساعی با واحدهای ذیربط در تنظیم آئین نامه ، بخشنامه وامراعتباربخشی و .... .

10- برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف واحدهای تحت سرپرستی

11- اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظربیمارستان

12- پیش بینی احتیاجات پرسنلی بیمارستان و اقدام در مورد تامین این احتیاجات

13- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری

14- تهیه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق

15- نظارت بر امور در جهت تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان

16- اجرای امور ارزشیابی سالیانه کارکنان جهت صدور حکم حقوقی وتمدید قراردادها

17- نظارت وهمکاری در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقیقاتی کارکنان در زمینه شغلی و باهماهنگی باسوپروایزآموزشی ومسئولین مربوطه

18- نظارت بر اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات بر حسب موردبا هماهنگی مسئولین مربوطه

19--نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارمندان

20-انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق