واحد بیمه گری

ایجاد شده در ۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۴۱:۳۵ قبل از ظهر

معرفی واحد

  • نام ونام خانوادگی
  • احمد یعقوبی خیبری
  • سمت:
  • مسئول واحد بیمه گری
  • مرتبه:
  • کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

 

راهنمای دسترسی به واحد:

واحد بیمه گری در بال غربی، بلوک D، طبقه همکف واقع شده است.

نحوه ارتباط با واحد:

شماره تلفن مستقیم بیمارستان :572368833-داخلی 1444

شرح وظایف واحد بیمه گری:

     · اخذ پرونده های بستری و سرپایی از واحد مدارک پزشکی

     · تفکیک پرونده ها بر اساس نوع بستری و نوع بیمه

     · تهیه صورتحساب بیمه مربوط به هر پرونده به انضمام ضمائم و مستندات مربوطه و تحویل آنها به کارشناس بیمه مستقر در بیمارستان جهت رسیدگی

     · رفع اشکالات اعلام شده از سمت کارشناس بیمه

     · تهیه اسناد مربوط به پرونده های بستری و سرپایی و خدمات پاراکلینیکی ارائه شده

     ·   ارسال اسناد بیمه ای بیمارستان و بیمه های تکمیلی به سازمان های بیمه گر

      · تحویل نسخ ویزیت و خدمات پزشکان از درمانگاه اورژانس و درمانگاه تخصصی

      · اخذ نسخه بیمه ای پاراکلینیکی (آزمایشگاه ، رادیولوژی، سونوگرافی،سی تی اسکن،ام آر آی،ماموگرافی و.....)

      · لیست گیری و ارسال نسخ پزشکان به سازمان های بیمه گر

      ·  تحویل پرونده ها پس از انجام امورات بیمه های به واحد بایگانی

     · دریافت لیست کسورات از سازمانهای بیمه گر و اقدام جهت رفع مشکلات مربوطه

     · محاسبه کارانه و کسورات پزشکان

     · دریافت نرخ جدید خدمات درمانی اعم از بستری و سرپایی و پاراکلینیکی و اعمال آن در سیستم HISبیمارستان با همکاری واحد IT و اعلام آن به واحدهای مربوط

     · اعلام درآمد بیمه به واحد درآمد

     · پاسخ گویی به ارباب رجوع در امور مربوط به اسناد پزشکی

     · ثبت کسورات در سیستم HISبیمارستان

معرفی پرسنل بخش:

احمد یعقوبی خیبری

مسئول واحد

علیرضا دلیر

امور بیمه گری

اکبر باقری

بیمه گری نسخ

خانم صولتی

بیمه گری اسناد بستری

خانم نجفی

بیمه گری اسناد بستری

خانم زحمتکش

بیمه گری اسناد بستری

خانم علیزاده

بیمه گری اسناد بستری

ابوالفضل قطبی مقدم

بیمه گری نسخ

راهنمای پوشش پرسنل:

کادر اداری آقا : پیراهن آبی ، شلوار مشکی

کادر اداری خانم : مانتو مشکی