معرفی اعتباربخشی

ایجاد شده در ۲۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۱:۲۹:۵۵ بعد از ظهر
تاریخچه اعتباربخشی:

historyتاریخچه اعتباربخشی (Accreditation ) :
کالج جراحان امریکا توسط فرانکلین مارتین وکودمن در سال 1913، راه اندازی و در سال 1917 برای اولین بار حداقل استانداردهایی را برای بیمارستان ها تنظیم نمود. در سال 1951 کالج پزشکان امریکا، انجمن بیمارستانهای امریکا، انجمن پزشکی امریکا و انجمن پزشکی کانادا به کالج جراحان امریکا ملحق شدند و کمیته مشترک ارزیابی بیمارستان ها JCAH تشکیل شد . از سال 1987 به بعد این سازمان به عنوان کمیته مشترک اعتباربخشی سازمان های مراقبت بهداشتی تغییر نام یافت.

 
 
 
معرفی اعتبار بخشی:
برنامه اعتبار بخشی تحولی عظیم در مدیریت خدمات سلامت کشور است که پیوند مدیریت ارشد با ارائه خدمات موثر پزشکی را فراهم می نماید و به عنوان یکی از معتبرترین مدل های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی با برخورداری از مقبولیت جهانی روزافزون در بخش سلامت هماهنگ با سایر اولویت های وزارت متبوع همچون حاکمیت بالینی ، ایمنی بیمار و منشور حقوق بیمار ، همگام با استانداردهای اعتباربخشی آموزشی و توجه به زیر ساخت های پژوهشی به ویژه در زمینه رعایت ایمنی و حقوق بیمار و ارتقای کیفیت خدمات راهی نو جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت را فراسوی دست اندرکاران این حوزه قرار داده است .
اهداف اعتباربخشی:

- goals1جایگزینی مدل اعتباربخشی به جای ارزشیابی بیمارستانهای تک تخصصی

- ارتقای مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه در بیمارستان

- تضمین ایمنی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت

- اجرای فرآیندهای درمانی مبتنی بر استاندارد و در نظر گرفتن پیامدهای سلامت

- یاری رساندن به مدیران و رهبران بیمارستان در عمل به وظایف خطیر خود و در حوزه مراقبتی

- ارائه الگوی نظارتی یکپارچه جهت اطمینان از ارائه خدمات مراقبتی کیفی ، ایمنی و مبتنی بر شواهد علمی روز

- ایمنی و بیمار محوری در کنار ارتقای کیفیت خدمات

- پیگیری مراتب اجرایی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در سطح بیمارستان

- بازدید و پایش اقدامات انجام شده واحدهای بیمارستان از نظر مستندات اعتباربخشی.

رسالت (مسیر فعلی و فلسفه وجودی بیمارستان):

ارائه خدمات تشخیصی،درمانی ایمن ، مطلوب و با کیفیت به مردم وتربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد در منطقه جهت رسیدن به جامعه سالم

چشم انداز بیمارستان (اهداف بیمارستان در 4 سال آینده):

"برآنیم تا با ارائه شایسته ترین خدمات تشخیصی و درمانی و ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش با استفاده از فناوریها و تجهیزات نوین، تحقق بیمارستانی هوشمند در منطقه را تا سال1404 نوید دهیم"