درمانگاه تخصصی

ایجاد شده در ۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۲۴:۴۵ قبل از ظهر

برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان علامه بهلول گنابادی

سیستم نوبت دهی درمانگاه های تخصصی :

 

نوبت دهی تلفنی                                                 57207-051
 
 نوبت دهی اینترنتی                                     www.nobat.gmu.ac.ir
 
 
 
 
نوبت گیری ساعت 10 صبح روز قبل فعال می شود.
توجه :با توجه به تغییر درگاه پرداخت از ملی به پارسیان ، کارتهای ملت و ملی وپاسارگاد اجازه تراکنش زیر 10000هزار تومان را نمیدهد 
 
  
برنامه فعالیت کلینیک تخصصی بیمارستان بهلول - دانشگاه علوم پزشکی گناباد 
 تخصص / ایام هفته  شنبه  یکشنبه  دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه   پنج شنبه
 ارتوپدی    دکتر زمانی  دکترزمانی    دکتر مرادی  دکتر قربانی  
 اطفال دکترنبی پور
دکتردرفشی
دکترمشاری

دکترمشاری

دکترحاجی وثوق

دکترحاجی وثوق

دکترپورسلطانی

دکتراکرامی
 دکتر صادقی نسب
پزشک کشیک
فوق نفرولوژی اطفال   دکترمشاری دکترمشاری      
فوق گوارش اطفال   دکتر درفشی        
 اعصاب وروان دکترعلیزاده  دکتر فرناز شریفی دکترعلیزاده  دکتر فرناز شریفی دکترعلیزاده دکترفرنازشریفی
اورولوژی(کلیه و مجاری ادراری)  دکتر میرثانی    دکتر میرثانی  دکتر عجم   دکترعجم هفته درمیان
 پوست  دکتر ملکارا
دکترمحمدزاده
دکتر محمدزاده  دکترملکارا دکتر امانی   دکتر امانی  
جراحی عمومی  پزشک کشیک پزشک کشیک
 
پزشک کشیک پزشک کشیک  
 جراح مغز و اعصاب
دکتر محسن زاده 
دکتر آقائی
   دکتر آقائی  
دکتر محسن زاده
دکتر آقائی
 
 متخصص چشم     دکتر حمید جعفرزاده دکتر نصیری  دکتر حمید جعفرزاده دکتر زنجانی  دکتر گلستانی  دکترگلستانی هفته درمیان
 داخلی  صبح 
دکتر سلطانی
دکتر بختیاری 
دکتر کوهکن 
دکتر سلطانی 
دکتردوستدار
دکتر کیانی فر
 دکتر سلطانی
دکتر محمدی 
دکتر عباس زاده
دکتر سلطانی 
دکتر دوستدار
دکتر تقی پور
دکتر سلطانی 
دکترکیانی فر
دکتر رضوی
دکتر سلطانی
دکتر محمودی 
دکتر تقی پور 
عصر 
دکتر سلطانی
 
 دکتر سلطانی
 
 دکتر سلطانی
 
دکتر سلطانی
 
دکتر سلطانی
 
 
فوق خون وسرطان بالغین دکترریحانی دکترریحانی دکترریحانی دکترریحانی دکترریحانی  
فوق تخصص روماتولوژی دکتر سلطانی  دکتر سلطانی  دکتر سلطانی  دکتر سلطانی  دکتر سلطانی   دکتر سلطانی
 متخصص زنان دکتر محمودیان  دکترموسوی یا دکتریگانه دکترموسوی یا دکتریگانه دکتر راستین دکتر محمودیان  دکترموسوی یا دکتریگانه
 متخصص قلب و عروق دکتر صلواتی   دکتر متقی دکتر صلواتی   دکتر صلواتی دکتر متقی  دکتر متقی
 متخصص عفونی  دکتر فرنوش شریفی دکتر احراری  دکتر فرنوش شریفی
دکتر احمدی (عصر)
 دکتر احراری دکتر احمدی (عصر) دکتراحمدی
 گوش وحلق و بینی دکتر سلطانخواه      دکتر علیمردانی  دکتر علیمردانی   
مغز واعصاب  1تا 11 ماه  دکترمرادی نوارعصب  دکترمرادی نوارعصب  دکترمرادی  
11 تا 20 ماه دکترعبدالهی دکترعبدالهی دکترعبدالهی  
20تا30ماه دکترپرویزی دکترپرویزی دکترپرویزی  
 فوق تخصص گوارش   دکتر علیرضا حسینی     دکتر علیرضا حسینی    
متخصص بیهوشی    پزشک کشیک پزشک کشیک  پزشک کشیک پزشک کشیک   
 طب سنتی  دکتر محمدزاده مقدم دکتر محمدزاده مقدم  دکتر محمدزاده مقدم   دکتر محمدزاده مقدم دکتر محمدزاده مقدم   
 متخصص تغذیه دکترنطاق دکترنطاق دکترنطاق دکترنطاق دکترنطاق  
 مشاوره ژنتیک        دکتر سعادتیان     
 
 
 
کلینیک تخصصی بیمارستان بهلول در نوبت صبح فعال است.
 ویزیت متخصص داخلی در نوبت صبح و عصر فعال می باشد. 
 توجه :با توجه به تغییر درگاه پرداخت از ملی به پارسیان ، کارتهای ملت و ملی وپاسارگاد اجازه تراکنش زیر 10000هزار تومان را نمیدهد
 

برنامه فعالیت کلینیک 22بهمن - دانشگاه علوم پزشکی گناباد

ایام هفته

شنبه              

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 اعصاب و روان  دکتر فرنازشریفی   -  دکتر فرنازشریفی   -  دکتر فرنازشریفی   -

داخلی اعصاب(15 روز اول هر ماه)

دکتر پرویزی

-

دکتر پرویزی

 -

دکتر پرویزی

-

اطفال

فوق تخصص گوارش اطفال 

دکترصادقی نسب

دکتر درفشی

دکتر صادقی نسب

 

دکتر صادقی نسب

دکتر درفشی

دکتر صادقی نسب

 

دکتر صادقی نسب

دکتر درفشی

-

متخصص اطفال و

فوق تخصص نفرلوژی اطفال

دکتر مشاری

دکتر مشاری

دکتر مشاری

-

-

-

زنان

دکتر جلوه جلیلی / دکتر موسوی

جراح مغز و اعصاب

دکتر آقایی

-

دکتر آقایی

-

دکتر آقایی

-

جراحی عمومی

 

-

-

 

 

-

 

-

-

چشم

دکتر زنجانی

دکتر حمیدجعفرزاده 

-

دکتر زنجانی

دکتر گلستانی

 

داخلی

دکتر دوستدار

دکتر بختیاری

دکترتقی پور

دکتر بختیاری

دکتردوستدار

دکتر کوهکن

قلب و عروق

دکتر متقی

دکتر متقی

دکتر متقی

دکتر متقی

دکتر متقی

-

گوش، حلق و بینی

-

-

-

-

-

-

پوست

 -  -  -

-

-

-

پزشک عمومی

دکتر ایرج مرادی

دکتر ایرج مرادی

دکتر ایرج مرادی

دکترایرج مرادی

دکتر ایرج مرادی

 

فوق تخصص گوارش

-

-

-

-

-

-

بیماری های عفونی

-

دکتر احراری

دکتر احراری

دکتر احراری

-

 

-
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
کلینیک تخصصی بیمارستان 22 بهمن در نوبت عصر فعال می باشد. 
مکان : خیابان ناصرخسرو جنب معاونت بهداشتی  

لیست تعرفه ویزیت پزشکان درمانگاه تخصصی بیمارستان به شرح زیر می باشد:

متخصص :
هزینه آزاد 186000 ریال
با بیمه 62000 ریال
فوق تخصص :
هزینه آزاد 225000 ریال
با بیمه 74000 ریال
روان پزشک:
ویزیت روانپزشک با بیمه 78000ریال
ویزیت روانپزشک آزاد 236000ریال
ویزیت سری اول روانپزشک با بیمه 267360ریال
ویزیت سری اول روانپزشک آزاد 891200 ریال
بینایی سنجی:
133680

روش دریافت نوبت از کلینیک های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 
 
سامانه تلفنی 57207
توجه:حتما با کد ملی بیمار مراجعه کننده نوبت گرفته شود
 
لازم به ذکر است در صورت گرفتن نوبت و عدم مراجعه بیشتر از 3 بار ،کد ملی شما در لیست سیاه قرار خواهد گرفت
 
همچنین امکان برگشت پول (حتی برای همکاران ) بعد از اخذ نوبت دهی وجود نخواهد داشت لذا برای گرفتن نوبت ، دقت لازم صورت گیرد

شایان ذکر است با توجه به ابلاغیه هیات وزیران در سال 1400 ،تعرفه ویزیت پزشکان بسته به نوع بیمه، نوع نسخه(الکترونیک یا غیر الکترونیک) و تمام وقت یا غیر تمام وقت بودن پزشک متغیر می باشد.