داروخانه

ایجاد شده در ۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۲۷:۵۵ قبل از ظهر

معرفی مدیر:

  • نام و نام خانوادگی: سبد صابر سجادی
  • سمـت: مدیر داروخانه
  • تحصیــلات: دکترای عمومی داروسازی

معرفی واحد:

داروخانه بیمارستان علامه بهلول گنابادی در طبقه همکف مجاورت درب ورودی بلوک C واقع شده است .این واحد به صورت شبانه روزی در خدمت مراجعین می باشد و توانایی تهیه و توزیع کلیه داروهای بخش های مختلف بیمارستان اعم از بیماران بستری و سرپایی و مراجعین متفرقه را به عهده دارد. آقای دکتر سیدصابرسجادی  به عنوان مسئول فنی بر اعمال داروخانه نظارت دارند.

شرح وظایف مسئول فنی:

مسئول فنی داروخانه باید دکتر داروساز باشد و حضور مسئول در هر شیفت الزامیست .وظایف کلی مسئول فنی دارخانه نظارت کامل بر کلیه موارد فنی در مورد داروها و همچنین چک کردن نسخه ها از نظر تاریخ اعتبار و قلم خوردگی،تایید نسخ دارویی و علاوه بر آن جوابگوی مشکلات و سوالات دارویی پرسنل داروخانه و پرسنل بخشها و بیماران و... می باشد .بطور مثال دستور دارویی به بیمار با در نظر گرفتن موارد فنی ان برای جلوگیری از تداخلات دارویی و جلوگیری از مصرف دارو در دوران های خاص مثلا در دوران بارداری و چگونگی مصرف آن...

شرح وظایف مسئول داروخانه:

به طور کلی مسئولیت امور اجرایی داروخانه بر عهده مسئول داروخانه می باشد ومسئول داروخانه باید جوابگوی تمام کارهای انجام شده در داروخانه توسط پرسنل و گزارش ان به مسئولین بیمارستان در صورت نیاز. مواردی از شرح وظایف مسئول داروخانه:
1:چک کردن موجودی داروها و تحویل گرفتن کمبودهای دارویی از انبار دارویی
2:نوشتن برنامه هفتگی پرسنل و نظارت بر اجرای ان
3:چک کردن تاریخ انقضا داروها و جمع اوری داروهای تاریخ گذشته با نظارت مسئول فنی داروخانه
4:تغییر قیمت ها طبق لیست ارسالی از بیمه

تکنسین امور دارویی (کاربرکامپیوتر و نسخه پیچ)و شرح وظایف وی:

به طور کلی اطلاع داشتن از داروهای موجود در داروخانه و خواندن نسخ دارویی بیماران و تحویل دادن به بخشها:
1:هماهنگی با بخشها جهت دادن دارو به بیماران
2:ثبت اطلاعات دارویی بیمار که از طرف بخش وارد شده در سیستم کامپیوتری رویت می شود
3:گرفتن پرینت داروهای درخواستی از بخش و جمع اوری داروهای بیماران
4:برگشت دادن داروهایی که برای بیماران مصرف نشده و به داروخانه عودت داده شده و حذف ان از لیست بیمار
5:مرتب کردن قفسه های دارویی در پایان هر شیفت و تحویل ان به شیفت بعدی