راهنمای استفاده از خدمات کتابخانه بیمارستان

ایجاد شده در ۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۴۶:۳۷ بعد از ظهر

آئین نامه عضویت فایل PDF

اعضا:
1-1 کلیه امانت گیرندگان باید دارای کارت عضویت کتابخانه باشند.
1-2 کارت عضویت کتابخانه بنام اشخاص در این فرمتها صادر میشود:
- اعضاء هیأت علمی شاغل در دانشگاه .
- دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه .
- کارمندان شاغل (رسمی،پیمانی،طرحی و ...) دردوایر مختلف دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

شرایط صدورکارت عضویت :
گروهها و افراد ذیل می توانند با ارائه مدارک خواسته شده ذیل کارت عضویت کتابخانه دریافت نمایند:

1 - اعضاء هیأت علمی و کارمندان دانشگاه ( رسمی ، پیمانی ، طرحی ، سرباز و.....)
الف- ارائه معرفی نامه از واحد مربوطه
ب- تکمیل فرم عضویت
ج- یک قطعه عکس4*3

2- دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد :
الف- ارائه کارت دانشجویی معتبر
ب- تکمیل فرم عضویت
ج- یک قطعه عکس 4*3

تبصره 1- در صورت مفقود شدن کارت عضویت ، عضو می بایست شخصاً حداکثر ظرف مدت 24 ساعت بطور کتبی مراتب را به کتابخانه اطلاع دهد . بدیهی است مسوولیت هرگونه سوء استفاده از کارت کتابخانه از زمان مفقود شدن تا هنگام اطلاع به عهده عضو خواهد بود.
تبصره 2- درصورت مفقود شدن کارت عضویت در مرتبه اول ، پس از مدت دو هفته از تاریخ اطلاع کتبی و واریز نمودن مبلغ 3000 ریال به حساب درآمدهای دانشگاه علوم پزشکی گناباد عضویت نامبرده مجددا دارای اعتبار و کارت المثنی در اسرع وقت صادر خواهد شد .
تبصره 3- در صورت مفقود شدن کارت المثنی ، کارت مجدد صادر نخواهد شد .
تبصره 4- مدت اعتبار کارت عضویت ، یکسال تحصیلی است .

مقررات امانت :
الف- هرعضو کتابخانه با ارائه کارت عضویت شخصی می تواند تا سقف و زمان مجازمنابع مورد نیازخود را به امانت ببرد.
ب- اعضاء هیات علمی و کادر آموزشی حداکثر 10 مدرک به مدت 2 هفته.
ج- کلیه دانشجویان و شاغلین مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی گناباد حداکثر 3 مدرک به مدت 2 هفته به استثنای دانشجویان تحصیلات تکمیلی 5 مدرک به مدت 2 هفته ، دانشجویان شاهد و ایثارگر حداکثر 3 مدرک به مدت 3 هفته، دانشجویان پزشکی 5 مدرک به مدت 3 هفته و دانشجویان استعدادهای درخشان: 2 نسخه مازاد به مدت 2 هفته .

تبصره 1- مدت امانت کتابهایی که مراجعه به آنها زیاد است ، می تواند بنابه درخواست مدرسین و یا تشخیص مدیریت کتابخانه کاهش یابد و یا جهت مطالعه در کتابخانه در قسمت رزرو نگهداری شود.
تبصره 2- نسخه های اضافی کتابهای رزرو شده را می توان پس از پایان ساعت کار کتابخانه تا صبح روز بعد به امانت داد ، در هر صورت یک نسخه کتاب از کتاب رزرو شده در کتابخانه خواهد ماند.
تبصره 3- در صورتی که متقاضی برای کتاب نباشد تمدید مدت امانت بلامانع است و چنانچه شخص دیگری کتاب را درخواست کرده و یا تاخیری در تحویل کتاب باشد مدت امانت قابل تمدید نخواهد بود . لذا کتاب درخواست شده مدت 24 ساعت برای متقاضی نگهداری می شود و در صورت عدم مراجعه در اختیار مراجعه کننده دیگری قرار خواهد گرفت .
تبصره 4- کتابهای مرجع ، نایاب ، کمیاب ، پایان نامه ها و مجلات امانت داده نمی شوند .

تاخیر در تحویل منابع :
تاخیردر تحویل منابع طبق قانون امانت غیر مجاز بوده و متخلفین مشمول قانون ذیل خواهند بود:
الف – چنانچه کتاب امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتابخانه تحویل نگردد عضو مربوطه در مقابل هر روز تاخیر 3 روز از امانت گرفتن کتاب مجدد محروم و به ازای هر روز تاخیر مبلغ 200 ریال جریمه نقدی خواهد شد.
ب- در صورت تاخیر (3 بار ) ، کارت عضویت بنا به صلاحدید مدیریت کتابخانه باطل خواهد شد .
ج- چنانچه تاریخ برگشت کتاب ، با روز تعطیل مصادف گردید نسبت به تمدید آن اقدام شود.

حفاظت از کتب ، نشریات و منابع دیداری و شنیداری:
امانت گیرنده موظف به حفظ و نگهداری منبع امانت گرفته شده می باشد . چنانچه منبع مفقود و یا ناقص ( علامتگذاری ، خط کشی ، بریده و......) شود ، امانت گیرنده موظف به تهیه منبع و جبران خسارت وارده می باشد.

تسویه حساب :
- درپایان هر نیمسال تحصیلی اسامی افرادی که کتابهای امانت گرفته شده را برگشت نداده اند ، به رئیس واحد مربوطه یا خود اشخاص گزارش می شود تا نسبت به استرداد آنها اقدام نمایند ، بدیهی است در صورت عدم استرداد ، این افراد مشمول مقررات تاخیر خواهند بود .
- دانشجویانی که پس از اعلام تاخیرنسبت به استرداد منابع مبادرت ننمایند به واحد آموزش معرفی تا از ثبت نام آنها در ترم مربوطه ممانعت به عمل آید .
- اعضاء هیأت علمی یا کارمندانی که بازنشسته یا بازخرید می شوند و یا به هر نحو دیگری خدمت آنها خاتمه می یابد بایستی از کتابخانه مرکزی برگ تسویه حساب دریافت و به کارگزینی ارائه دهند .
- صدور گواهی فراغت از تحصیل ، تغییر رشته ، میهمان ، انتقال دانشجویان و نظایر آن منوط به ارائه برگ تسویه حساب به کتابخانه مرکزی و در صورت لزوم سایر کتابخانه های وابسته ، به اداره آموزش دانشگاه خواهد بود.
- صدور تسویه حساب با کتابخانه صرفاً با تحویل کارت عضویت امکان پذیر میباشد.

منابع و مواردی که به هیچ عنوان امانت داده نمی شود :
الف- کتابهای مرجع ، خطی ، نفیس ، منحصر به فرد و نایاب ، پایان نامه ها ، نقشه ها و اطلسها.
ب‌- مجلات و روزنامه ها.

مقررات کتابخانه
1. کتب و مجلات از جمله سرمایه های ملی است . از آنجائیکه جایگزین کردن کتب و مجلات در تمام موارد امکان پذیر نیست تقاضا دارد در حفظ آنها دقت لازم به عمل آید.
2. رعایت سکوت در سالنهای مطالعه الزامی است .
3. پیش از ورود به مخزن و بخش نشریات ، مراجعین می بایست کتب ولوازم شخصی مثل کیف را در قسمت تعبیه شده گذاشته و حق بردن به داخل مخزن را ندارند.