مطالب آموزشی

ایجاد شده در ۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۱۱:۲۳ بعد از ظهر

 

Trulli

 

Trulli

 

 

قرص برنج

 
 
 

8 اصل دارو دادن

 
 
 
 

پتدین

 
 
 
 
 
 
 
 

فنتانیل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متادون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مورفین