شرح وظایف گردشگری سلامت

ایجاد شده در ۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۴۴:۳۳ قبل از ظهر

شرح وظایف این واحد به شرح ذیل است :
۱- پاسخگویی به بیماران اعم از ارتباط تلفنی ،ایمیل یا دریافت درخواست توسط وب سایت بیمارستان
۲ - انجام هماهنگی با پزشک معالج و کلیه واحد های مسئول درمان بیمار (اعم از پذیرش ،پاراکینک ، اتاق عمل ،بخش های بستری CCU ICU  ، ترخیص و ... ) جهت تسهیل فرایند تشخیص و درمان بیمار
۳- انجام برآورد هزینه های تقریبی درمان و اعلام آن به بیمار و یا شرکت ارجاع دهنده بیمار پیش از سفر
۴ - ارتباط با شرکت های ارجاع دهنده بیمار و تعامل براساس قرارداد معتبر
از این رو بیمارستان علامه بهلول گناباد جهت ارایه خدمات بهتربه بیماران بین الملل اقدام به تجهیز یک بخش با چند اتاق با خدمات VIP نموده که خدماتی متفاوت از خدمات روتین در سایر قسمتهای بیمارستان ارایه می نماید.

The description of the duties of this unit is as follows:

  •  Responding to patients by phone, email or receiving requests through the hospital's website
  • Coordination with the attending physician and all the units responsible for the treatment of the patient (including reception, paraclinic, operating room, inpatient departments, CCU, ICU, discharge, etc.) to facilitate the process of diagnosing and treating the patient
  • Estimating the approximate cost of treatment and announcing it to the patient or the referring company before the trip
  • Communication with patient referral companies and interaction based on a valid contract

Therefore, in order to provide better services to international patients, Allameh Bohlool Hospital in Gonabad has equipped a ward with several rooms with VIP services, which provides different services from the routine services in other parts of the hospital.